Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

 

regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową,

regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres magazynu e-muzyka S.A. ul. Gościniec 34B, 00-704 Warszawa wraz z dowodem zakupu towaru lub innym dowodem świadczącym o zakupie towaru w Sklepie oraz zgłoszeniem reklamacyjnym znajdującym się tutaj zawierającym podstawę żądania Klienta i tryb rozpatrzenia reklamacji. Przedmiotowe zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta. Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przesłania dowodu zakupu jeśli inne okoliczności wskazują iż osoba dokonująca reklamacji towaru dokonała jego zakupu w Sklepie.

 

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 

Z uwagi na konieczność sprawdzenia zawartości i kompletności przesyłek Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia określone przepisami ustawy o której mowa w art. 1 ust a), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie lub jeżeli Klient o niezgodności towaru wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

 

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

 

Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

 

Poza uprawnieniami Klienta wynikającymi z ustaw wskazanych w art. 1 ust a i b) Klient posiadać będzie roszczenia wypływające w udzielanej przez importera lub producenta gwarancji. Zakres i warunki gwarancji będą się różnić w zależności od towarów.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium